In de
stroom
van de
tijd.

Alles
neemt
deel aan alles.

 
Derkien
 
 


Gelijktijdigheid.
Mysterie tijd en plaats.

GALERIE categorie 4