HET DOEL VAN MIJN WEBSITE IS EEN WERELD “GALERIE” TE CREËREN VOOR HET TONEN VAN WERKEN VAN ZICH VERWONDERENDE INTUÏTIEF VERBEELDENDE KUNSTENAARS, OM WERELDWIJDE VERBONDENHEID EN VERWANTSCHAP TUSSEN MENSEN TE ONTDEKKEN.
Join this digital picture-book about wondering and connected intuition
Join this picture-book about connected Cultural Heritage

Armenia
Australia
Belgium
Brazil
Burkina Faso
Canada
Denmark
Estonia
Germany
Greece
Iran
Irak
Ireland
Worldmap
Italy
Japan
Jordan
Melanesia
New Guinea
New Zealand
Peru
The Netherlands
Ukraine
United Kingdom
USA
Vietnam

Deze website is uit een gevoel van verwondering en fascinatie ontstaan. De vraag kwam bij mij op of, vanuit de mens gedacht, dit een gevoel van oerverwondering en oerfascinatie is, dat mogelijkerwijs een soort verbindende positieve factor is tussen alle mensen van alle tijden? Kan het zijn, dat alles wat ooit gedacht en gevoeld is, nog steeds aanwezig is? De afgebeelde 6 categorieën zijn intuïtieve en symbolische verbeeldingen die vanuit die oerverwondering en fascinatie zijn ontstaan. Intuïtieve verbeeldingen, ingegeven door de onzichtbare essentie achter het zichtbare. Herkent u één of meer van deze categorieën en wilt u uw werk op mijn vrije web galerie publiceren, klik dan hier.

Hoewel leven en creativiteit samen gaan; in het geval van mijn website gaat het om keuze uit werken met uitsluiting van invloeden van religie, ideologieën en sex.

Global Art World | Info | Submit | Contact | Links