Steen: ooit begonnen uit de diepten der aarde, of aangegroeid op de zeebodem. Enorme dynamische processen. Tergend traag in de tijd. Steen, met de herinnering aan 'ooit'. Trachiet 1999.

Eenheid en eenvoud in vorm.

Riet van Nieuwenhuyzen
+31(0)343-416663

Global Art World | Info | Submit | Contact | Links