GAW
People are people, are alike in some way. Wondering artists around the globe.
Together we can make a positive picture of man around the globe. To show a cultural inheritance from the beginning of mankind.

Join us. email: derkien@global-art-world.com

Worldmap
Countries, Participants
Armenia Canada Irak Jordan Peru Australia Denmark Iran Melanesia Ukraine Belgium Estonia Ireland The Netherlands United Kingdom Brazil Germany Italy Nw. Guinea USA Burkina Faso Greece Japan New Zealand Vietnam

MY PURPOSE WITH THIS WEBSITE IS TO CREATE A WORLD “GALLERY” FOR LIKE-MINDED WONDERING ARTISTS TO SHARE THEIR WORK.... HET DOEL VAN MIJN WEBSITE IS EEN WERELD “GALERIE” TE CREËREN VOOR HET TONEN VAN WERKEN VAN GELIJKGESTEMDE ZICH VERWONDERENDE BEELDENDE KUNSTENAARS....global,art,world,free,gratiz,schilderij,paint,images,aboriginal,submit,add,gratis,verwantschap,Global Art World, globalartworld, wonderingartists,galerie,gallery, galeria, mundial, arte, création, intuition, archetype, fascination, commitment, Kunst, Creativiteit, Ethiek, Hoop HET DOEL VAN MIJN WEBSITE IS EEN WERELD “GALERIE” TE CREËREN VOOR HET TONEN VAN WERKEN VAN ZICH VERWONDERENDE INTUÏTIEVE BEELDENDE KUNSTENAARS, OM WERELDWIJDE VERBONDENHEID ALS MENS TE ONTDEKKEN. Deze website is uit een gevoel van verwondering en fascinatie ontstaan. De vraag kwam bij mij op of, vanuit de mens gedacht, dit een gevoel van verwantschap oerverwondering en oerfascinatie is, dat mogelijkerwijs een soort verbindende positieve factor is tussen alle mensen van alle tijden? Kan het zijn, dat alles wat ooit gedacht en gevoeld is, nog steeds aanwezig is? De afgebeelde 6 categorieën zijn intuïtieve en symbolische verbeeldingen die vanuit die oerverwondering en fascinatie zijn ontstaan. Intuïtieve verbeeldingen, ingegeven door de onzichtbare essentie achter het zichtbare. Herkent u één of meer van deze categorieën en wilt u uw werk op mijn vrije web galerie publiceren, klik dan hier. Hoewel leven en creativiteit samen gaan; in het geval van mijn website gaat het om keuze uit werken met uitsluiting van invloeden van religie, ideologieën en sex. MY PURPOSE WITH THE WEBSITE IS TO CREATE A WORLD "GALLERY" TO SHOW WORKS FROM WONDERING INTUÏTIEVE ARTISTS TO FIND OUT IF THERE CAN BE A " WORLDWIDE DEEP LAYER OF UNDERSTANDING" BETWEEN ALL HUMAN BEINGS. This website has been created out of a feeling of wondering and fascination. I wondered if it could be that seen out of a human perspective this is a feeling of primary or elementary fascination. Intuitive imaginations, inspired by the invisible Essence behind the Visible. And if so, are these feelings possibly a positive connecting factor between all people of all times? Can it be, that all that ever has been thought and all feelings still are present?. The 6 examples above are selected from my own intuitive and symbolic work. These have also been created out of a human perspective of fascination. Do you recognize one or more of these categories and do you wish to publish your work on my free web gallery? If so, then please click here. Life and creativity are companions, but please note that religious influences, ideologies and sex have no place on this website.